Projectcoördinator (Papendrecht)

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Projectcoördinator met ervaring in de werkvoorbereiding.

Het doel van de functie is :
Het zorgdragen voor een optimale technische/organisatorische coördinatie van een of meerdere (complexe / multidisciplinaire) projecten zodat op effectieve en efficiënte wijze projecten worden gerealiseerd binnen de overeengekomen contracteisen, (werk)begroting en tijdsplanningen.

De hoofdtaken van de projectcoördinator:

 • Geeft situationeel leiding aan de coördinatie en aansturing van de werkvoorbereiding (10% proces – 90% inhoud);
 • Is in de opstartfase van een project verantwoordelijk voor de volledige voorbereiding van het project (het opstellen van vergunningseisen, vergunningsaanvragen doen, opstellen van de kwaliteits- en V&G plannen, werkplannen, controle toepasbaarheid (voorlopig) ontwerp, bepalen/adviseren/inrichten werkmethodiek, werkmethodes, opstellen TSB, voorbereiding logistiek en bouwplaatsinrichting, inrichten projectdocumentatie);
 • Is in de uitvoeringsfase van een project verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden (maken van planningen,
  samenstellen en conform planning uitgeven van werkpakketten, optimaliseren definitief ontwerp, opstellen projectcontracten, inkoop- en voorraadbeheer (bestellen, afroepen, checken), voortgangsrapportage op het gebied van kosten, productiestatus, personeel (uren),
  materieel/materiaal en tijd, controle op de kwaliteit, schade- en claimsituaties coördineren);
 • In de eindfase van een project verantwoordelijk voor het afronden van alle lopende activiteiten (opstellen van testplannen en de coördinatie hiervan, opstellen as-built dossier, afhankelijk van de klanteis, een correct en compleet overdrachtdossier, voorbereiding afhandeling meer- /minderwerk, lessons learned voorbereiden, afhandeling schade-en claimdossiers);
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitbestede werkzaamheden bij onderaannemers;
 • Voert werkzaamheden uit conform voorschriften en procedures KMS;
 • Onderhoudt contacten op midden- en hoger kader niveau bij eigen- en zusterbedrijven;
 • Bestendigt de relatie met de betrokken klant, maakt deel uit van bouwvergaderingen en tracht vervolgopdrachten te realiseren.

In de werkvoorbereiding ben je bekend met:

 • Is in de opstartfase van een project (deel)verantwoordelijk voor het opstellen van de kwaliteits- en V&G plannen, bouwplaatsinrichting, tijd-en risicoanalyses, inrichten projectdocumentatie;
 • Is in de uitvoeringsfase van een project verantwoordelijk voor het samenstellen en conform planning uitgeven van werkpakketten, het voorraadbeheer (bestellen, checken) en rapporteert op het gebied van productiestatus, personeel (uren), materieel/materiaal en tijd;
 • Voert werkzaamheden uit conform voorschriften en procedures KMS;
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitbestede werkzaamheden en de contacten met onderaannemer hierover;
 • Is in, indien dit in het project voorkomt, de in bedrijfstelfase verantwoordelijk voor het opstellen van testplannen en de coördinatie hiervan;
 • Verantwoordelijk voor, afhankelijk van de klanteis, een correct en compleet overdrachtdossier voor de klant;
 • Onderhoudt intern contacten op operationeel middenkader niveau;
 • Onderhoudt externe contacten op operationeel middenkaderniveau met klanten onderaannemers, leveranciers en keuringsinstanties.

Wat we van jou verwachten:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5-8 jaar werkervaring;
 • 3-5 jaar ervaring met projecten binnen infra, marine, offshore;
 • Distributie en/of industrie bijvoorbeeld als (senior) werkvoorbereider;
 • Kennis van gespecialiseerde werkmethoden en –processen o.g.v. eigen vakdiscipline, verkregen door specialistische scholing, vaktechnische opleidingen en praktijkervaring;
 • Affiniteit met uitvoeringstechnische aspecten is een pré;
 • Prince2 Foundation (voor Distributie niet verplicht, maar wenselijk);
 • VCA: Veiligheid voor operationeel leidinggevende.

Wat je van ons mag verwachten:

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure zullen wij je een aanbieding, of meerdere, voorleggen.

Als je solliciteert krijg je altijd een reactie !
Krijg je die niet is er waarschijnlijk technisch iets niet in orde. Schroom dan niet om contact op te nemen met ons !|
Geldig tot medio april 2018