Disclaimer

(1) Inleiding. Deze Disclaimer is bepalend voor uw gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, stemt u in met deze Disclaimer. Als u met enig deel van deze Disclaimer niet akkoord gaat, gebruik onze website niet.

(2) Intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, hebben wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van deze website en het materiaal op deze website in handen.

(3)Gebruik van de website. U kunt de website slechts bekijken, en drukpagina’s van de website opslaan, op voorwaarde dat: (a) u mag het materiaal van deze website nooit heruitgeven, reproduceren of gebruiken voor commerciële doeleinden. (b) u moet niet  zonder onze uitdrukkelijke geschreven toestemming het materiaal reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of exploiteren;

(4) Beperkingen van Aansprakelijkheid. De informatie op deze website wordt zonder kosten in rekening te brengen verstrekt, en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons met betrekking tot deze website en informatie aansprakelijk te houden over deze informatie. Wij pogen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, maar rechtvaardigen wij zijn volledigheid of nauwkeurigheid niet; noch begaan wij niet aan het ervoor zorgen dat de website beschikbaar blijft.

(5) Websites van de derden. Deze website bevat linken naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

(6) Wijzigingen in de Disclaimer. Wij kunnen deze Disclaimer ten alle tijden herzien. Gelieve deze regelmatig te controleren.

(7) Volledige overeenkomst. Deze Disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website, en vervangt alle vorige overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

(8) Wet en Jurisdictie. Nederlands recht is van toepassing op deze site, alsook op de disclaimer. Indien anderstalige versies van de site en de disclaimer tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend en zal het Nederlandse recht toegepast worden.

(9) E-mailverkeer. Het volgende is van toepassing op e-mails die u ontvangt van adressen met de domeinnamen renl.biz en/of renlprojecten.nl. De e-mail is, inclusief de eventuele bijlagen, vertrouwelijk en valt onder Het Briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan.